Vi är en ideell förening som bedriver en kvalitetsmärkt ridskola på vår egna anläggning vid vårnäs. 

I vår förening finns det mycket aktiviteter att delta i. Vi har lektionsverksamhet, träningsverksamhet, anordnar tävlingar, ridläger, hästkunskap och annan avsutten verksamhet.  


För att komma i kontakt med oss, mejla till info@vingakersrf.se eller ring 0151-12758

Vår historia

Första egna hästen


Föreningen köpte in sin första egna häst - Athos. Dessutom skänkte Jarlbyggen och Bondestads föreningen ett litet connemaraföl - Jarl Bond. Tack vare inlånade ponnyer och hästar kunde sedan ridskoleverksamheten komma igång igen.

Idag


Idag finns det plats för 23 hästar i stallet. Ridskoleverksamheten bedrivs med 18 hästar och ponnyer, vilka till största delen ägs av föreningen. Därtill finns ett antal uppstallade privathästar.

Anläggningen växer


I takt med att verksamheten växer, behövs mer hagmark för hästarna att röra sig i. 2016 kunde föreningen köpa loss all arrenderad mark runt anläggningen och nya möljligheter öppnades.

Ny tävlingsbana


2018 kunde föreningen med hjälp av bidrag, lån och stöd kunde föreningen bygga om och bygga ut en av utebanorna. Detta gjorde att möjligheterna för tävlingar ökar på många plan.

Drömmar om en ny anläggning


Föreningen drömmer pch jobbar mot en stor renovering av anläggningen, allt för att kunna öka hästarnas välfärd, ha en modern anläggning för våra medlemmar vad gäller bekvämlighet och trivsel, bli mer energieffektivare och kunna jobba för ännu bredare verkare.

Föreningen startades


Den 24 augusti 1978 samlades en grupp entusiaster för att dra igång en ridskola och en lokal ryttarförening i Vingåker. Ridskoleverksamheten kom igång under skolåret 78/79 och hade då sitt säte vid Simonstorps ladugård norr om Kåstabyn.

Kommunen gav bidrag till arrende och snälla mäniskor lånade ut sina hästar till lektionsveksamheten. Verksamheten växte stadigt och i och med detta växte också behovet av stall, klubbrum och ridbana. Ridskolan var tvungen att flytta.

Anläggningen vid Vårnäs


Sommaren 1981 upptäcktes möjligheten med Vårnäs, och i februari -82 flyttades verksamheten till Vårnäs gamla ladugård. När ridverksamheten startade på hösten -82 fanns det plats för 16 hästar.

Undervisning utomhus


I december -84 erhöll VRF byggnadslov för uppförande av ridhus och i februari -86 kunde de första ryttarna ta ridhuset i besittning - trots att det ännu återstod mycket innan det var helt klart.

31 augusti 1987


Föreningens situation förändrades katastrofalt! Stallet med dess 19 innestående hästar brann ner till grunden! Sorg, förtvivlan och handlingsförlamning avlöstes av en febril verksamhet för att återuppföra stallet.

Ovärderlig stöttning!


Föreningen stöttades från alla tänkbara håll och vid årskiftet 87-88 kunde ett nyuppfört stall tas i bruk.

Anläggningen 

Föreningen äger sin egen anläggning där det idag finns ett ridhus, ett stall med plats för 23 hästar, 2 stora ridbanor med belysning och mycket hagmark som som föreningen äger. 

Till ridhuset finns en cafeteria och enklare sovsalar finns i källaren där man kan övernatta vid olika aktiviteter.

På sommaren ordnar föreningen en större tävling där mobila boxar hyrs in och camping erbjuds på anläggningen.

Ridskoleverksamheten 

Hästarna som används i ridundervisningen är samtliga av god undervisningskvalitet, samtliga av varierande storlekar och lynne - allt för att passa såväl nybörjare som ryttare med lite mer ridvana. Traditionell ridundervisning ges 6 dagar i veckan, 6 grupper per kväll. Härutöver tillkommer också  lektionsgrupper varje veckan för barn och vuxna med funkationsvariationer.

Vi har knatteridning för de minsta barnen som med hjälp av sina föräldrar ges möjlighet att rida för våra ridlärare. 

Extra kurser och träningar för ridskolans personal erbjuds på helger och lov för både lektionselever och privata ekipage. 


Här kan du läsa mer om ridskolans utbud 


Stallet- en fritidsgård 

Till skillnad från många andra sporter så kan man hänga kvar i stallet under lång tid även om man ridit klart eller inte alls ska rida den dagen. 

Vårt stall och anläggning är öppen måndag till fredag mellan 8-22, söndagar mellan 10-20 de flersta lördagar när det ordnas aktiviteter. Våra besökare är varmt välkomna att vistas hos oss under denna tid. Kom och ta en kaffe i cafeterian och samtidigt titta på de som rider i ridhuset. Kom och umgås med hästarna, borsta, pyssla, putsa eller hjälp till och snygga till i stallet. 

Vill man umgås på annat sett än med hästarna så finns alla möjligheter i vår cafeteria. Kanske träffas och plugga tillsammans? Baka? Spela spel? 

Vår anläggning är öppen för våra medlemmar att komma och umgås, här finns alltid någon att prata med!


Träningar med egen häst 

I föreningen finns möjligheter att träna både dressyr och hoppning för dig med egen häst. 

Träningar hålls på anläggningen, framförallt under sommarhalvåret då vi kan utnyttja våra stora, fina banor. 

Våra medlemmar är drivande i detta och arrangerar de flesta träningarna och i samråd med ridskolan så verksamheterna inte krockar. 


Klicka här för mer info.
Ridläger 

Under sommaren ordnas ridläger här på anläggningen.

Allt från övernattningsläger till dagläger och intensivkurser för både barn och vuxna erbjuder föreningen under några veckor. 

Här kan du läsa om vårt utbud sommaren 2023.